lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Examensarbete

Lista - Pris till bästa examensarbete. Awards for best degree project.

Here is a list of awards & grants that can be applied for. (In Swedish only)

PRIS FÖR BÄSTA ARTIKEL

Föreningen Vatten kommer att inrätta ett nytt pris till bästa artikel i tidskriften vatten baserad på ett examensarbete inom vattenområdet. Priset kommer att vara på 5000 kr och det kommer delas ut för första gången 2018 för artiklar i tidskriften under 2016 och 2017. Därefter kommer priset delas ut årligen. Syftet med priset är att uppmärksamma vattenforskning som bedrivs vid våra högskolor och att uppmuntra yngre förmågor att sprida sina resultat till branschen. Mer information om detta pris kommer att annonseras senare.


Guidelines for supervision of M.Sc. thesis work by Ph.D. students

Swedish

English (coming soon)


NYHETER

Skicka ett email till Carina Littrén med uppgifter om författare, titel, handledare och examinator för att få ett löpnummer på exjobbet.
Publicering av ert exjobb i  LUP Student Papers är obligatoriskt.                     OBS! För att få ut examen måste exjobbet publiceras

Ge också er handledare en CD/DVD/Flash-memory med examensarbetet inkl. alla datafiler. 

För lokalbokning boka här eller kontakta din handledare eller examinator.
För bokning av projektor, kontakta din handledare, examinator.
Projektor finns att låna av TVRL.

In English

Här hittar du information om examensarbeten på avdelningen.


ALLMÄNT

LTH inför nya gemensamma regler för alla examensarbeten inom civilingenjörsutbildningen.
Studerande vid väg- och vattenbyggnadsprogrammet ska utföra ett examensarbete omfattande 30 hp för att få ut sin examen.
Examensarbetet får påbörjas tidigast då den studerande har minst 240 hp. Examensarbetet ska examineras vid LTH.

Från och med den 1 december 2004 gäller samma regler för alla examensarbeten vid civilingenjörsutbildningarna vid LTH.

Ta kontakt med de avdelningar där du läst fördjupningskurser för att få information om vilka examensarbeten man har. Har du en egen idé ta upp denna med lämplig handledare. Gör detta i god tid så du kan göra en tidplan för examensarbetet. När du hittat ett intressant examensarbete och kommit överens med en handledare och examinator, skaffa en registreringsblankett och en blankett för Sammanställning av aktiviteter i samband med examensarbete.

Fyll i blanketten tillsammans med din handledare och skicka/lämna in till Studiecentrum.  OBS: viktigt för registrering i LADOK.

LADOK kod för examensarbete i Teknisk Vattenresurslära : VVRM05

Ansvarig för LADOK är: Carina Littrén  (Tel. 046-222 9043)

I examensarbetet ingår:

En skriftlig rapport på svenska eller engelska med en sammanfattning på engelska.

En separat sammanfattning som kan vara populärvetenskaplig eller ha formen av en vetenskaplig artikel.

En presentation vid ett offentligt seminarium vid LTH. Opposition vid ett seminarium där ett annat examensarbete presenteras.

Samtliga delar skall vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. Nedan finns även en mall för hur examensarbetet kan vara disponerat. Om du har några frågor och funderingar är du välkommen att kontakta studievägledningen.


ARBETSRUM

Kontakta din handledare för att ev. få en ledig arbetsplats.


OM PLAGIERING

KTHs handbok om plagiering. 


NUMRERING AV EXJOBB

Alla exjobb på TVRL har följande ISSN nummer: ISSN-1101-9824

Examensarbete numreras enligt följande: TVVR YY/500n

Där y är publikationsår och n ett internt löpnummer.

För att få ett löpnummer, skicka ett email till Carina Littrén som innehåller:

  1. Författare
  2. Titel
  3. Handledare
  4. Examinator

På framsidan skall det stå TVVR YY/500n

Se också länk "Försida Mall" till vänster.


TRYCKNING AV EXJOBB

Formatet skall vara B5 (Se länk: Försida mall t.h.). 

!!! OBS !!! Ni får INTE ändra marginaler i mallen. Då uppstår problem med beskärningen.

2 ex. till Författare

1 ex. till Handledare

2 ex. till TVRL

1 ex. till Arkiv Syd

På TVRL görs normalt inga tryckningar av examensarbeten utöver detta om det inte finns extra budget för det till just ditt projekt.
Kontakta vaktmästare Stefan Jönsson (tel. 2229241 mob 0709-647621)


PRISER & BELÖNINGAR

PRIS FÖR BÄSTA ARTIKEL FÖRENINGEN VATTEN
Föreningen Vatten kommer att inrätta ett nytt pris till bästa artikel i tidskriften vatten baserad på ett examensarbete inom vattenområdet.
Priset kommer att vara på 5000 kr och det kommer delas ut för första gången 2018 för artiklar i tidskriften under 2016 och 2017. Därefter kommer priset delas ut årligen.
Syftet med priset är att uppmärksamma vattenforskning som bedrivs vid våra högskolor och att uppmuntra yngre förmågor att sprida sina resultat till branschen.
Mer information om detta pris kommer att annonseras senare.


SCHOLARSHIPS & GRANTS