lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Internationellt Samarbete

Avdelningen har ett omfattande internationellt samarbete och kontaktnät.

Avdelningen har sedan 70-talet varit inblandad i forskningssamarbete med utvecklingsländer och har erbjudit internationella kurser i ca 30 år.

Avdelningen erbjuder en internationell miljö med forskare och studenter från länder som Australien, Bolivia, Brasilien, Columbia, Danmark, Egypten, Frankrike, India, Iran, Italien, Japan, Kazakhstan, Kina, Mozambique, Nya Zeeland, Palestina, Pakistan, Polen, Syrien, Tunisien, Tyskland, USA och Vietnam.