lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

2016

Prof. Kenneth M. Persson receives funding

Prof. Kenneth M. Persson receives funding from the Sten K. Johnson Foundation

Prof. Kenneth M Persson has received one of the six grants in the technology area funded by the Sten K Johnson Foundation for the project “Voltage-clamp for artificial water channels in biomimetic polymeric membranes”. The project focuses on the development and testing of new reverse osmosis biomimetic polymeric membranes with artificial water channels using the voltage-clamp technique. The Sten K. Johnson Foundation supports individuals (with a link to Skåne) with innovative ideas in the areas of education, culture, technology, medicine, entrepreneurship, literature and music. More information about Sven K Johnson Foundation (http://www.stenkjohnsonsstiftelse.se/en/).

News - New Project: SUrF

Our cities flooded with increasing frequency. A newly started research project at Lund University will offer suggestions on how society can prevent and manage water masses so that damage is minimized.

Link to SUrF

News - Nytt Forskningsprojekt

 Översvämningshotet i fokus för nytt forskningsprojekt

Våra städer svämmar över allt oftare. Ett nystartat forskningsprojekt vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassorna så att skadorna minimeras. Finansiären Formas går tillsammans med fem medfinansiärer in med 20 miljoner kronor i projektet som samlar forskare från flera discipliner.

 

Risken för skyfall lika stor över hela landet.

News - Vattenpriset till Prof.Hans Hanson

Föreningen Vattens miljöpriser delas ut årligen i samband med föreningens årsmöte.

Årets pristagare var Erik Winnfors Wannberg, VA-tidskriften Cirkulation, som fick mottaga Kemira-priset för sin publicistiska insats inom vattenområdet, Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet, fick New Generation-priset för sitt arbete inom avloppsreningsprocesser, Berndt Björlenius, KTH, fick Xylem-priset för sitt arbete inom bland annat läkemedelsreningsprocesser och slutligen fick Hans Hansson, LTH, Vattenpriset för sitt arbete och sin forskning med kusterosion. (EW)