lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

2017

SMHI - TVRL

SMHI flaggar för samarbetet med TVRL. Denna gång gäller det ett examensarbete genomfört av studenterna Beatrice Nordlöf och Alexander Betsholtz. Xjobbet handlar om hydraulisk modellering i samband med översvämningar.

- Ett utmärkt exempel på gott samarbete, säger Universitetslektor Rolf Larsson från TVRL om samarbetet i projektet mellan SMHI och studenterna från Lunds Tekniska Högskola.


From Swedish Radio

About erosion & other costal problems


Hans Hanson, professor, Lunds universitet, född 1952, väljs in i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Hanson utbildade sig till civilingenjör vid Lunds tekniska högskola (LTH) och disputerade 1987 i teknisk vattenresurslära där. Sedan 2000 är han professor i samma ämne vid LTH. Han har sedan dess bland annat arbetat med den amerikanska arméns forskningscenter för att se hur kustområden påverkas av klimatförändringarna. 1989 mottog Hanson Sigge Thernwalls Stora Byggpris, 2001 The Florida Shore & Beach Preservation Association Engineering Award, 2014 guldmedalj av HM Konungen Carl XVI Gustaf och 2015 Föreningen Vattens Vattenpris. Han medverkade 1994 till skapandet av Erosionsskadecentrum och arrangerade 1986 Sveriges första erosionskonferens samt 1989 Sveriges första kustklimatkonferens.


PRIS FÖR BÄSTA ARTIKEL

Föreningen Vatten kommer att inrätta ett nytt pris till bästa artikel i tidskriften vatten baserad på ett examensarbete inom vattenområdet. Priset kommer att vara på 5000 kr och det kommer delas ut för första gången 2018 för artiklar i tidskriften under 2016 och 2017. Därefter kommer priset delas ut årligen. Syftet med priset är att uppmärksamma vattenforskning som bedrivs vid våra högskolor och att uppmuntra yngre förmågor att sprida sina resultat till branschen. Mer information om detta pris kommer att annonseras senare.


Skåneländska Gastronomiska Akademins och Lunds universitets seminarium om dricksvatten, Palaestra, Lundagård, 2017-10-18

 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Lunds universitet och Skåneländska gastronomiska akademin
uppmärksammar detta centrala livsmedel med ett seminarium där dricksvattnets många olika aspekter
kommer att belysas, från beredning av råvatten  till värdet för vår hälsa av gott dricksvatten.

 PROGRAM

PROCEEDINGS: (.pdf)

Kenneth M Persson  Ann Åkerman

Catherine Paul          Linda Parkefelt

Anders Johnsson      Olle Melander

Invitation to “No  More  Atlantis”

2017-11-23 8:30 to 16:00

INTERNATIONAL CONFERENCE, 350TH ANNIVERSARY, LUND UNIVERSITY, LUND SWEDEN