lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

2018

Vattenpris till Johanna Sörensen TVRL

Föreningen Vatten har delat ut New Generation-priset till Johanna Sörensen. Priset skall delas ut till en yngre person eller grupp av personer, verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.


New head of division

From the 1st of February 2018, Cintia Bertacchi Uvo is the new head of division, with Magnus Persson as deputy.