lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

2018

Radio interview with Caroline Fredriksson & Kenneth M Persson

Vi besöker Skåne och kustingenjören och forskaren Caroline Fredriksson, som tycker vi måste komma ihåg en av Sveriges värsta naturkatastrofer – översvämningskatastrofen Backafloden som skedde i slutet av 1800-talet. Översvämningen drabbade flera länder, bland annat Sverige, och många dog. Caroline Fredriksson berättar också att skydden mot erosion längs stränderna ofta gör läget värre.

Kenneth Persson är vattenresursprofessorn som kan allt om avsaltning. Och så får vi höra om romarnas ingenjörskonst när det gäller vatten och om vad jättefettpropparna som fastnar i Londons avloppsnät innehåller.

 

 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1124996?programid=3253

 Interview without music (mp3)

Vattenpris till Johanna Sörensen TVRL

Föreningen Vatten har delat ut New Generation-priset till Johanna Sörensen. Priset skall delas ut till en yngre person eller grupp av personer, verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.


New head of division

From the 1st of February 2018, Cintia Bertacchi Uvo is the new head of division, with Magnus Persson as deputy.

    

Info Breakfasts