lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

2018

Så vill forskare hindra att grundvattnet sjunker

Efter den torra sommaren föreslår forskare i Lund nu olika sätt att motverka att
grundvattennivåerna i landet fortsätter att sjunka.
Det handlar bland annat om att inte låta regnvattnet rinna ut i havet för fort.

Lunds Tekniska Högskola har man listat en rad möjliga sätt att få det regn som ändå faller bidra till grundvattnet, inte bara rinna ut i havet. Det handlar bland annat om befintliga dräneringssystem, säger Professor Kenneth M Persson.
Regnet måste ha tid att stanna i markerna, så att det bildas grundvatten. Vi kan inte dränera för fort,
då krymper vi tiden som regnet och då blir det mindre grundvatten som bildas.
Men också nya sätt att fylla på grundvattnet, med hjälp av de naturliga slukhål som finns i landskapet.
Och sedan leda regnet dit, så det får snabbare kontakt med grundvattnet. Det finns områden som är väldigt täta, lerområden, och sedan finns det områden som är mera genomsläppliga, alltså sandiga områden.
Kan man då hjälpa regnet att hitta de områdena, helt enkelt med att valla in eller göra kanaler eller ledningar, så man dränerar vattnet till de här slukhålen, så kan man få mer grundvatten att bildas, säger Professorn.

Radio interview with Caroline Fredriksson & Kenneth M Persson

Vi besöker Skåne och kustingenjören och forskaren Caroline Fredriksson, som tycker vi måste komma ihåg en av Sveriges värsta naturkatastrofer – översvämningskatastrofen Backafloden som skedde i slutet av 1800-talet. Översvämningen drabbade flera länder, bland annat Sverige, och många dog. Caroline Fredriksson berättar också att skydden mot erosion längs stränderna ofta gör läget värre.

Kenneth Persson är vattenresursprofessorn som kan allt om avsaltning. Och så får vi höra om romarnas ingenjörskonst när det gäller vatten och om vad jättefettpropparna som fastnar i Londons avloppsnät innehåller.

 

 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1124996?programid=3253

 Interview without music (mp3)

Vattenpris till Johanna Sörensen TVRL

Föreningen Vatten har delat ut New Generation-priset till Johanna Sörensen. Priset skall delas ut till en yngre person eller grupp av personer, verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.


New head of division

From the 1st of February 2018, Cintia Bertacchi Uvo is the new head of division, with Magnus Persson as deputy.