lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Alexander Keucken, Sweden

Industri-Doktorand (Vivab)

(Industry-Employed Doctoral Student)

 

Topic

Treatment of brownish surface waters with ultrafiltration and nanofiltration

Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Kvarnagårdsvägen 3, 432 32 Varberg


Phone                               Office
 +46 (0)757-27 40 37        External

Mobiltelefon  Cellphone
+46 (0)70-598 99 62

Epost               Email
Alexander.Keucken@vivab.info