lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Honorary Doctors at Water Resources Engineering

 

Professor Vujica Jevjevich, Colorado State University, USA, 1974

"Hydrologic Research" More Info

Professor James Dooge, University of Dublin, Ireland, 1980

"Hydrology" More Info

 

Dr. Asit Biswas, Canada, 1984

"Global Water issues" More Info

Ph. Lic. Jan Ellesson, Lund, Sweden, 1995

"Rainfall Processes" More Info

 

Dr. Nicholas C. Kraus, USA, 2001

More Info

Prof. Malin Falkenmark, Stockholm, Sweden, 2005

"Environmental Problems Related to Hydrology"

Professor Malin Falkenmark, (född 1925), från Uppsala universitet, är the grand old lady bland hydrologer över hela världen. Hon har gjort sig känd för att med aldrig sinande energi arbeta för att överbrygga klyftor mellan hydrologi och andra vetenskaper, mellan teori och tillämpning och mellan vetenskapsmän och politiker. Malin Falkenmark var i 30 år exekutiv sekreterare i Svenska nationalkommittén för Unesco’s internationella hydrologiprogram. Under denna tid bidrog hon starkt till att etablera hydrologin som vetenskap i Sverige. Hon hjälpte till att ge vattenbyggnad vid LTH en hydrologisk inriktning. Hon skrev tillsammans med professor Gunnar Lindh Sveriges första heltäckande lärobok i hydrologi. Under 80- och 90-talet föreläste hon årligen i Vattenresursläras internationella kurs. Hon har fortsatt publicera sig tillsammans med forskare från LTH. Hon har en personlig professur och har fått flera prestigefyllda priser.

Prof. Marcel Stive, Delft, Netherlands, 2012

Professor in Coastal Engineering and Scientific Director of Water Research Centre Delft, Delft University of Technology, The Netherlands. 

Among many,many other things, he has been deeply involved in the IPCC reports regarding the impact of climate change on coastal environments.

Very recently, the InterAcademy Council (an elite council established by more than 100 National Science Academies) invited him to lead a professional team to produce a UN targeted report on crucial water issues, which involves the commitment of National Science Foundations around the world. More Info