lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Carina Littrén

Administrator

 

Ladok Stud.& Dokt., Arkivering, Diverse kontorsgöromål
Ladok Stud. & PhD,  Archiving, Misc. office tasks


Phone                          Office
+46 46 222 9043          V 3415

Mobiltelefon  Cellphone
 

Epost               Email
carina.littren@tvrl.lth.se