lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lennart Grahn

Forskningsingenjör (40%)
(Research Engineer)

Dator- & nätverks- ansvarig
Computers & network, Webmaster

Hemsida, Web Page New

Hemsida, Web Page Old

 

 


Phone                           Office
+46 46 222 89 82         V 3133

Mobiltelefon  Cellphone
  +46 (0)708 818 888 (private)

Epost               Email
Lennart.Grahn@tvrl.lth.se
lennart.gran@gmail.com  (private)