lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Publikationer på TVRL (sedan 1990)

Lunds Universitets Publikationer (LUP) är Lunds universitets databas för publikationer. Avdelningen för Vattenresurslära använder LUP för alla publikationer, och du kan använda sökmotorerna till vänster (LUP), för att söka efter avhandlingar, forskningsrapporter, tidskriftsartiklar, och studentuppsatser (t.ex. examensarbeten).

Vissa dokument finns endast i den lokala databasen, Se nedan
Vissa äldre dokument (före 1990) har inte registreras i LUP eller lokalt.

Publikationer från 2009 och framåt finns bara i LUP. (se länkar till vänster)

SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

 

Sök i TVRLs lokala publikations-databas (på försök)

Loading

 

Lokal Databas. Klicka på år av intresse.

International Journals and Books

20102011201220132014
20052006200720082009
20002001200220032004
19951996199719981999
19901991199219931994

International Conference Proceeding Papers

20102011201220132014
20052006200720082009
20002001200220032004
19951996199719981999
19901991199219931994

Nordic and National Journals

20102011201220132014
20052006200720082009
20002001200220032004
19951996199719981999
19901991199219931994

Technical Reports

20102011201220132014
20052006200720082009
20002001200220032004
19951996199719981999
19901991199219931994

Other Publications

20102011201220132014
20052006200720082009
20002001200220032004
19951996199719981999
19901991199219931994

 

Other Links