lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

SENCORE - Swedish Network for Coastal Research

Bästa kust-kollega,  

Den 1 februari, 2006 startade kustnätverket ENCORA inom EU. ENCORA består av 15 nationella nätverk, varav svenska SENCORE är ett, med tillsammans ett par tusen medlemmar. Nätverket är dessutom indelat på 'andra hållet' i 10 tematiska nätverk. Genom att anmäla Ditt intresse för något eller några av dessa får Du mäjlighet att samverka med andra inom hela EU med samma intressen som Du. Genom att gå med i SENCORE blir Du medlem i ett nationellt nätverk samtidigt som Du blir medlem i ett eller flera tematiska nätverk.

SENCORE och de 14 andra nationella och tematiska nätverken inom EU kommer genom detta initiativ att arbeta tillsammans för att underlätta möjligheterna att hitta kollegor inom EU med kunskap och erfarenheter om kustnära processer, praktisk verksamhet, planering, policyfrågor, m.m: 

  • Du kan be Ditt Nationella Koordineringskontor söka efter samarbetspartners inom Sverige eller EU, för utbyte av information, kunskap, och erfarenhet om vetenskapliga, tekniska, praktiska eller politiska frågor, som kan vara av intresse för Din organisation;
  • Du kan delta i tematiska nätverk och använda tematiska epost-listor för att utbyta information med kollegor inom Dina intresseområden inom hela EU;
  • ENCORA har utvecklat en Europeisk Internet-Portal där Du själv kan leta efter expertis och kunskap inom alla de europeiska nätverkens medlemsorganisationer och deras medarbetare;
  • Du kan bidra till sammanställningen av kunskap och erfarenhet inom kustnära verksamheter genom att anmäla Ditt intresse till de tematiska nätverken;
  • Du kan bidra till framtagandet av Europeiska AktionsPlaner som lyfter fram områden där Du anser att man behöver satsa för att få fram mera kunskap inom EU;
  • ENCORA kommer att utveckla ett program för utbytesbesök för yngre medarbetare mellan olika organisationer i EU.

Nätverksaktiviteterna inom ENCORA och SENCORE innefattar alla kustrelaterade discipliner inom forskning, förvaltning, planering, praktisk verksamhet och beslutsfattande. ENCORA har nära samarbete med andra initiativ inom European R&D Framework Programme, EU Directorate-General of Environment och European Environment Agency samt andra nationella och internationella kustrelaterade nätverk. Ytterligare information om ENCORA finns att läsa på www.encora.org.

Vill Du vara med och ta del av de olika akiviteterna inom ENCORA och SENCORE? Kontakta då Ditt svenska nätverk SENCORE. Ditt mail skall innehålla Ditt namn, organisation, postadress och epostadress.

Vi hoppas att vi hör ifrån Dig snart.

Hans Hanson,
koordinator SENCORE