lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VVRA05 - Water (old VVR145)

KA-Links: (Swedish) (English)

Nytt och viktigt!!!

2020-01-14 Filer (kursprogram, exempelsamling, inlämningsuppgifter) uppdaterade för årets kurs!

 

Errata

Här kommer vi att lägga ut rättelser på de fel som vi (eventuellt) hittar under kursens gång.

 

Credits: 

9 HP

Coordinator: 

Magnus Persson

Compulsory for: 

Civil engineering (2nd year)

No. of students: 

~ 100

Assesment

Written tests and assignment

Scheduled time:

Lectures ~ 50 hrs, Excersizes ~ 38 hrs

Kursprogram

Anteckningar 12-13

Anteckningar 21,22

Kompletterande material, grundvatten

Anteckningar 1

Anteckningar 14-15

Anteckningar, Fö 23, 24

Lite mer om Penman

Anteckningar 2-4

Anteckningar 16

Kompletterande material, nederbörd

Urban hydrologi 1

Anteckningar 5-7

Anteckningar 17-19

Kompletterande material, avdunstning

Enhetshydrografen (OH)

Anteckningar 8-11

Anteckningar 20

Kompletterande material, markGumbelpapper

 

Filer för nerladdning mm.

Inlämningsuppgifter 1 (innehåller även allmän information om bägge inlämningsuppgifterna, såsom inlämningsdatum mm)

Inlämningsuppgifter 2 

Exempelsamlingen

Moodys diagram (engelska)

Moodys diagram (svenska)

Sammanfattning hydraulik

Föreläsning nederbörd

Ordlista, vattentermer på engelska och svenska

TVRLs youtubekanal! Här hittar ni korta videoklipp där vi löser uppgifter och går igenom viktiga koncept (för närvarande bara för del 2 av kursen).

 

Gamla duggor

Uppgifter från Dugga 1 2009-2011

Dugga 1 2012

Dugga 1 2016

 

Dugga 2 2009

Dugga 2 2011

Dugga 2 2012

 

 

Det är tillåtet att ha med formelsamling på duggan i övrigt gäller att lärobok, utdelat material samt egna föreläsningsanteckningar är tillåtna. Se även kursprogram för info.