lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VVRA05 - Water (old VVR145)

KA-Links: (Swedish) (English)

Nytt och viktigt!!!

2019-01-16 Filer (kursprogram, exempelsamling, inlämningsuppgifter) uppdaterade för årets kurs!

2019-02-05 Föreläsningen om nederbörd upplagd under "filer för nedladdning"

 

 

Errata

Här kommer vi att lägga ut rättelser på de fel som vi (eventuellt) hittar under kursens gång.

 

 

Credits: 

9 HP

Coordinator: 

Magnus Persson

Compulsory for: 

Civil engineering (2nd year)

No. of students: 

~ 100

Assesment

Written tests and assignment

Scheduled time:

Lectures ~ 50 hrs, Excersizes ~ 38 hrs

"Click" on the topic of interest below - you will get the information as a pdf - file.

Kursprogram

Anteckningar 12-13

Anteckningar 21,22

Gumbelpapper

Anteckningar 1

Anteckningar 14-15

Kompletterande material, nederbörd

Lite mer om Penman

Anteckningar 2-4

Anteckningar 16, 23, 24

Kompletterande material, avdunstning

 Urban hydrologi 1

Anteckningar 5-7

Anteckningar 17-19

Kompletterande material, mark

 Enhetshydrografen (OH)

Anteckningar 8-11

Anteckningar 20

Kompletterande material, grundvatten

ordlista

 

Fler för nerladdning

Inlämningsuppgifter 1 (innehåller även allmän information om bägge inlämningsuppgifterna, såsom inlämningsdatum mm)

Inlämningsuppgifter 2 

Exempelsamlingen

Moodys diagram (engelska)

Moodys diagram (svenska)

Sammanfattning hydraulik

Föreläsning nederbörd

 

Gamla duggor

Dugga 1, 2007

Uppgifter från Dugga 1 2009-2011

Dugga 1 2012

Dugga 1 2016

 

Dugga 2 2009

Dugga 2 2011

Dugga 2 2012

 

 

Det är tillåtet att ha med formelsamling på duggan i övrigt gäller att lärobok, utdelat material samt egna föreläsningsanteckningar är tillåtna. Se även kursprogram för info.