lu.se

Avdelningen för teknisk vattenresurslära (TVRL)

Välkommen!

Teknisk vattenresurslära bedriver forskning om hur vatten uppehåller sig och transporteras i naturen och i stadens system.

Vi forskar om regnvattnets rörelser genom mark och grund och hur regn och smältvatten når floder, om översvämningar och om hur system kan utformas för att konsekvenser av översvämningar skall begränsas, om strömning, föroreningsspridning och erosion längs hav, floder och sjöar.

Vi arbetar också med Integrerad Förvaltning och Planering, det vill säga hur olika sektorer i samhället måste samverka för att hitta optimala lösningar på olika vattenrelaterade utmaningar. Verksamheten har starkt internationell prägel i samarbete med ett stort antal forskare och projekt runt om i världen.

Welcome to Water Resources Engineering at Lund University, Sweden

Our web site is under re-development so that we comply with the EU Web Accessibility Directive.

Please bear with us.

 

If you cannot find the information you are looking for, you are welcome to mail us by contacting us through this link to the Staff page for the Division of Water Resources Engineering.

 

 

Upcoming Defence

 

 

Water level management of wetlands in response to current and future RCP climate change scenarios

- A mesocosm experiment within climate control chambers

DOCTORAL DISSERTATION

by Shokoufeh Salimi


Division of Water Resources Engineering
Department of Building and Environmental Technology
Faculty of Engineering, LTH

 

Date and time: Friday 3rd of December 2021, at 9:15

Location: Lecture hall V:A, V-building, John Ericssons väg 1, Lund

Faculty opponent: Dr. Carlos Alberto Arias, Senior Researcher, Aarhus University

Supervisor at Lund University:

Prof. Miklas Scholz, Prof. Ronny Berndtsson and Dr. Hossein Hashemi

A link to Shokoufeh´s dissertation in Lund University´s Research Portal