lu.se

Avdelningen för teknisk vattenresurslära (TVRL)

Välkommen!

Teknisk vattenresurslära bedriver forskning om hur vatten uppehåller sig och transporteras i naturen och i stadens system.

Vi forskar om regnvattnets rörelser genom mark och grund och hur regn och smältvatten når floder, om översvämningar och om hur system kan utformas för att konsekvenser av översvämningar skall begränsas, om strömning, föroreningsspridning och erosion längs hav, floder och sjöar.

Vi arbetar också med Integrerad Förvaltning och Planering, det vill säga hur olika sektorer i samhället måste samverka för att hitta optimala lösningar på olika vattenrelaterade utmaningar. Verksamheten har starkt internationell prägel i samarbete med ett stort antal forskare och projekt runt om i världen.

Welcome to Water Resources Engineering at Lund University, Sweden

Our web site is under re-development so that we comply with the EU Web Accessibility Directive.

Please bear with us.

 

If you cannot find the information you are looking for, you are welcome to mail us by contacting us through this link to the Staff page for the Division of Water Resources Engineering.