lu.se

Teknisk Vattenresurslära

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning och publikationer

Forskningen vid Teknisk Vattenresurslära omfattar en stor variation av vattenrelaterade specialiteter. Bl.a. vattenresurs, urban hydrologi, hydro-dynamik, hydro-meteorologi, vattenkvalitet, klimatförändring, kustprocesser, geohydrologi och flöde i naturliga vatten.

Djupare om vår forskning på vår engelska sida

 

Publikationer

Länk till Lund University Publications, Teknisk Vattenresurslära, forskarnas publikationer

Länk till Lund University Publications Student Papers, Teknisk Vattenresurslära, studenternas publikationer