lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning och publikationer

Forskningen vid Teknisk Vattenresurslära omfattar en stor variation av vattenrelaterade specialiteter. Bl.a. vattenresurs, urban hydrologi, hydro-dynamik, hydro-meteorologi, vattenkvalitet, klimatförändring, kustprocesser, geohydrologi och flöde i naturliga vatten.

Teknisk vattenresursläras engelska sida om forskning

Länk till teknisk vattenresursläras forskningssida på Lunds universitets forskningsportal

Publikationer

Länk till Lund University Publications, Teknisk Vattenresurslära, forskarnas publikationer

Länk till Lund University Publications Student Papers, Teknisk Vattenresurslära, studenternas publikationer